NO TO Resolution No.2015-11 of Mt. Apo NP-PAMB ~ The Philippine Mountaineering

NO TO Resolution No.2015-11 of Mt. Apo NP-PAMB


Hayaan nyo nawa akong ilahad ko ang aking mga puntos hinggil sa lumabas na bagong resolusyon patungkol sa Mt. Apo. Ang aking tinutukoy ay ang Resolution No. 2015-11 ng Mt. Apo Natural Park-Protected Area Management Board na kinilala ng mga lokal na pamahalaan ng Sta. Cruz, Bansalan at Digos City ng Davao del Sur maging ng Makilala, Magpet at Kidapawan City ng North Cotabato. Sa nasabing resoluyon kanilang pinagtibay ang pagkilala sa Mt. Apo bilang isang "common trekking site."

Sa ilang ulit na pagbabasa sa nasabing resolusyon maaring ang unang papasok na tanong sa isipan ay, "bakit ang mahal naman?" Subalit nawa mas bigyan natin ng lalim ang isyu na ito hindi lamang sa usapin ng salapi sapagkat ito ay may malawak na epekto sa ating komunidad. 

Ang anumang resolusyon na ilalabas ng MANP-PAMB ay sasalamin sa maaaring sapitin sa hinaharap ng ating mga bundok o kabundukang inaakyat. Bilang pinakamataas na bundok sa bansa, ang Mt. Apo ay may kakayanang diktahan ang kinabukasan ng ating mountaineering activities.  Sa ilang ulit kong pagbabasa ng nasabing resolusyon akoý nakakita ng ilang kwestyonableng puntos ng Resolution No. 2015-11 ng MANP-PAMB na ula dito ay masasabi kong hindi nila inaral ang kalagayan ng bundok. 

Ito ang aking ilang obserbasyon at reaksyon:

1. Ang Mt. Apo ay Isang Natural Park. 
Tila nakalimutan nila na ang Mt. Apo ay Liwasang Bayan. Ang ibig sabihin ng liwasang bayan ay pook mga pook na may likas at historikong kahalagahan sa bansa na pinoprotektahan at inaalagaan ng DENR gamit ang NIPAS bilang pangunahing batayan. Ang Mt. Apo bilang isang likas ng liwasang bayan, ay kinakailangang protektahan sa anumang pagkasira mula sa pagkuha at paggamit ng mga likas ng yaman nito. At bilang isang liwasang bayan ay Mt. Apo ay dapat na maging bukas sa anumang makatarungan at legal na gawain tulad ng scientific, educational at recreational sapagkat sa ganitong gawi mababantayan ang kalagayan nito maging ng mga iniingatang  mga halaman, hayop at likas na yaman.   


Image by Dan Bacus via facebook


Subalit sa pamamagitan ng Resolution No. 2015-11 inilayo nito ang dapat na mangyari sa kasalukuyan. Kung susuriin ang nagyayari sa kasalukuyan ang Aboitiz na kumontrol sa tubig ng Tudaya Falls ng Sibulan, Sta. Cruz na ginawang hydro power plant at ang Energy Development Corporation ng mga Lopez na nagmamay-ari ng Mount Apo Geothermal Power Plant sa Kidapawan ay mga nagpapakasasa sa likas ng yaman ng nasabing bundok. Maaaring gagamitin na naman nila ang palusot na ang mga nasabing mga kumpanya ay malayo bundok o itoý nasa paanan lamang, ang punto ko rito ay ganun pa rin kanilang ginaganap ang likas ng kondisyon ng bundok. Parehas ang EDC at Aboitiz na naging ganid sa dapat na tinatamasa natin, dati nadadaanan pa ang Tudaya falls sa Sibulan subalit dahil itoý hydro power plant area na bawal nang dumaan ang mga mountaineers lalo na sa EDC na babarilin kung mga guwardiya kung hindi si Lopez ang kasama. 

2. Ang Mt. Apo ay Cultural at Historical Site. 
Mayaman ang Mt. Apo kaya ang tingin ng mga pulitiko dito ay isang malalim na balon na bumubulwak ng salapi at kanilang nakalimutang tingnan na ito ay lugar ng mayamang kultura at kasayasayan. Ang Mt. Apo ay lupain ng mga kapatid nating Lumad na nagmula sa mga tribung Bagobo, Manobo at  Klata. Ang kabundukan ay ang kanilang naging tahanan, libingan at tanging pinagkukunan ng kanilang ikabubuhay. Para sa mga kapatid nating mga Lumad sa Bundok ding ito naninirahan ang kanilang sinasambang si Apo Sandawa. Ang mga komunidad sa Mt. Apo ay nagpapakita ng mayamang kasyasayan na hindi sila nasakop ng mga kastila at hindi sila kinain ng lason ng modernisasyon. 

Subalit para sa mga pulitiko ang Mt. Apo ay isang ekonomikal na lugar, lugar na pwedeng pagkakitaan. Kung babalikan ang kanilang ginawang bagong resolusyon naglaan lamang sila ng 25% para sa Integrated Protected Areas Fund (IPAF) at 15% naman para sa komunidad ng mga katutubo at ang 60% ay tutungo na sa bulsa ng mga pulitiko. Subalit kung titingnan ang REPUBLIC ACT NO. 10629 mayroon nang nakalaan na 75% na trust fund para sa Mt. Apo bilang isa sa kinikilala ng NIPAS. Malinaw lamang ito na nais lamang ng PAMB at mga lokal na pamahalaan na makihati sa kinikita ng mga kapatid nating lumad na nagsisilbing mga guides at porters. 

Dati ang pag-akyat sa Mt. Apo ay hindi usapin ng salapi bagkus pagtahak ispirwal at pakiki-pagkapwa tao kasabay ng abot-kayang registration mula sa mga lokal na pamahalaan. Subalit ngayon, kakailanganin aga ng tatlong libo para makapasok at makalabas sa nasabing bundok. Maaaring gagamitin na naman nila ang palusot na ang salaping kikitain ay gagamitin sa pagkakaroon ng mga kagamitang pangrescue. Hindi po ba, may budget ng dati ang bawat bayan para sa Rescue at disaster management? Liliwanagin ko lamang na hindi ako tutol sa pagbili ng mga gamit sa pangrescue sapagkat kailangan natin yan subalit kung magmumula sa mountaineers ang radyo at iba pang gamit kawawa naman kami sapagkat di kami tumatae ng salapi. 

Kay sarap balikan na dati na katutubo ang kasama sa Lake Venado walang naliligaw at walang napipinsala sa Kidapawan river. Mas maasahan pa rin ang mga kapatid na lumad sapagkat hindi lamang nila bakuran ang Mt. Apo ito ay kanilang pinapahalahang tahanan. 

3. Ang Mt. Apo ay Dapat Alagaan at Hindi Pagkakitaan. 
Itigil na nawa ng PAMB ang pagsasabi na nasisira ang Mt. Apo dahil sa mountaineers sapagkat hindi ito totoo. Mas maniniwala pa ako na may ilang nagpapakilalang mountaineers ang nagdala at nagdadala ng kalat sa nasabing bundok. Ang sumisira sa Mt. Apo ay ang mga pangako ng mga pulitikong pagbabago at pag-asenso na hanggang sa ngayon ay nakasulat sa hangin. Ang mga kapatid nating  lumad ay mas minabuti na lamang na nagtanim ng mga gulay at bulaklak o dili kayaý magkaingin dahil may pamilya silang kailangang pakainin. 

Kaya bilang hamon sa mga pulitikong ng mga bayan at lalawigan na nakakasakop sa Mt. Apo, gawin nyo ang inyong mga pangako noong nagdaang eleksyon at wag ninyo kaming gawin gatasan. 

Bilang pangwakas, nais kong hamunin ang Philippine Mountaineering community na maging isa sa isyu ng pagtutol sa  Resolution No. 2015-11 ng Mt. Apo Natural Park-Protected Area Management Board sapagkat matapos sa Apo lahat ng bundok ay maaring sumunod. Sa ngayon ay ating inisyal na magagawa ay wag muna tayong umakyat sa Mt. Apo bilang pagtutol sa mataas na singil, ipamukha natin sa kanila na ating pinaghihirapang kumita. Ikalawa, patuloy nating mahalin ang ating mga kapatid na katutubo di lamang ang mga lumad magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng aktibong pakikinig sa kanilang kalagayan ay bukas pusong pagtulong sa abot ng ating makakaya. At ang ikatlo, ikalat natin ang ating pagtutol sa  Resolution No. 2015-11 ng Mt. Apo Natural Park-PAMB.

Pumirma at maging kabahagi ng nagaganap na petisyon upang maibasura ang Resolution no. 2015-11
ng Mt. Apo Natural Park- Protected Area Management Board. Home0 comments:

Post a Comment

Blog Comments
We reserve the rights to delete any comments without notice due to:
1. Profanity
2. Spamming
3. Offensive language or concepts
4. Attacking an organization or person

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...